Kassera din äldre skrotbil i Kungälv. Och skänk den till en behörig skrot, som ser till att skrotbilen skrotas för att användas i nyproduktion. Fossilamotorer har under de senaste tio åren förbättrats till mycket lägre föroreningar i omgivningen. också om detta inte är tillräckligt på lång sikt är det i varje fall en god begynnelse. Men det kan vara tecken för att de gamla mer eller mindre kategoriserade skrotbilar tas ur bruk. Och definitivt att äldre avställda skrothögar inte återinsättes i trafik igen någonstans på jordklotet. Bilinnehavare, som avyttrar sin uttjänta bil till en auktoriserad bildemontering i Kungälv, är också delaktig i sikte att förbättra vårt allt sjukare miljö. Samtidigt är den äldre bilen riskabel genom sämre bromssystem och airbags. Bara för tio år sedan var det mest ekonomiskt och enklast att dumpa fordonsvraket i naturen, med mer klimatbesvär som konsekvens. Men tiden har hastigt nyanserats. Vägverkets hårda åtgärder, igenom skrotningsvillkor till fordonstillverkarna samt förordningen till godkända skrotar, har förändrat de eländiga skrotbilarna till lockande föremål. Så ge bort din skrotbil i dito ögonblick som du gör en tjänst för miljön. Och igenom att skrota bilen, för återvinning till ett ständigt kretslopp, emenderas miljön om och om igen, i dito ögonblick som energiåtgången vid nyproduktion sjunker. Men sälj din skrotbil till en behörig bilskrot i Kungälv, eller någon avtalad partner till en sådan. Dessa är de enda som kan utfärda ett riktigt mottagningskvittens med skrotintyg, och som verifierar, för att fordonet avregistreras från fortsatt miljöfördärvande användning. Dessvärre hamnar många uttjänta bilar i olaglig affärsverksamhet. Där utskeppning utgör en stor del. Enligt rapport från Arbetarbladet, som har kontaktat två kontrollanter i Kungälv, lämnar 130 långtradare Blekinge via kajer varje dag. Betalningen kan vara upp till två hundratusen kr/container. Det föreligger också ett stort antal företag som köper upp uttjänta bilar för export. Genom ringa ansiktslyftningar säljes, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna efter det för trafik i landet. Med tanke på suget tycks avkastningen växa även i den här aktiviteten. Skrota bilen Kungälv Och Natyrvårdsverket har samma bekymmer med tillsyn av den, som motsvarande stulet gods. Naturkonflikterna med skrotbilar har på senaste tiden förflyttats från dumpning till olika oegentliga rörelser, som håller de gamla skrällen gående. Det menas att förbjudna rörelser med uttjänta bilar påverkar omgivningen negativt också utanför landets gränser. Således är uppmaningen, ge bort din skrotbil till en godkänd Skrotfrag, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningssynpunkt. Medan betalas ofta mycket mer för en Mazda. Och glöm inte det lovliga mottagningskvittensen med skrotintyg. Ett sånt ges även av Länsstyrelsens certifierade bärgare, med lov att transportera uttjänta bilar, som stämplas inom ohälsosamt avfall.